Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου "Ο Ιππόλυτος εν δράσει" στο Literature House