Έκθεση «Άγγελος Σπαχής (1903-1960)» στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
20 Σεπτεμβρίου έως 20 Νοεμβρίου 2022