Η σημασία της 28ης Οκτωβρίου 1940 | Ομιλίες για την Εθνική Επέτειο στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού