Το «Πέρασμα του Μακελάρη» στο Πατάρι του Gutenberg, με τις Κυριακή Μπεϊόγλου και Αθηνά Δημητριάδου, το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022, στις 12.00μ.μ.

Βιβλιοπωλείο Gutenberg
Διδότου 37, Αθήνα