01/11 έως 04/11/2022 - Παρουσιάσεις του "Εικασία 3ν+1"