Στο σπίτι του κυρίου Τιμολέοντα Χταποδή έχουμε γεννητούρια! Είστε όλοι καλεσμένοι για να γιορτάσουμε τη γέννηση του πρωτότοκου γιου! Θα γίνει δραματοποιημένη αφήγηση του παραμυθιού με ταυτόχρονη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.