17/12/2022 - Ανάγνωση παραμυθιού στο Literature House