Η Λένα Μαντά και η Κλαίρη Θεοδώρου στην Αθήνα & στη Θεσσαλονίκη