10/02 έως 07/03/2023 - Bazaar βιβλίου στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ Μεταίχμιο