Αρισταίνετου

ΕΡΩΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Με τους:
Βασίλη Βερτουδάκη
Βασίλη Λεντάκη

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023, 12.00μ.μ.


Βιβλιοπωλείο Gutenberg
Διδότου 37, Αθήνα