3η εκδήλωση ΛΟΓΟΣ 12: Κ. Π. Καβάφη, «Στὴν ἐκκλησία». Ἡ σχέση τῶν σύγχρονων Ἑλλήνων μὲ τὴν Ἐκκλησία.