20 & 21/09/2023 - Παρουσιάσεις του βιβλίου "Ήλιος με ξιφολόγχες"