Ο Shehan Karunatilaka στην Αθήνα!

Παρουσίαση: Ζωή Μπέλλα-Αρμάου
Συζήτηση με τον Χρήστο Αστερίου

Την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023, στις 20:30μ.μ.

Public Café Συντάγματος
Καραγιώργη Σερβίας 1, Αθήνα