"Ο Κάγα Τίο… στην Ελλάδα - Caga Tiό… en Grecia" της Καλλιόπης Ράικου 
 
Χριστούγεννα! Η θεία από τη Βαρκελώνη στέλνει στα ανήψια της στην Ελλάδα, ένα κουτί. Τι έκπληξη να κρύβει άραγε; Ποιος θα το ανοίξει και τι συμφωνία θα κλείσει; Γνωρίστε τον Κάγα Τίο!

¡Ya es Navidad! La tía de Barcelona envía un paquete a sus sobrinos en Grecia. ¿Qué sorpresa puede esconder? ¿Quién lo abrirá y que trato va a cerrar? ¡Conoce al Caga Tió¡