Σεμινάριο δημιουργικής γραφής με τον Γιάννη Καρκανέβατο στο Literature House. Έναρξη 07 Φεβρουαρίου. Δωρεάν εισαγωγική συνάντηση, την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024.