Η ιστορία του EURO από τον Αντώνη Καρπετοπουλο και τις εκδόσεις Παπαδόπουλος