Στην Αίθουσα Τέχνης IANOS πραγματοποιούνται τα εγκαίνια έκθεσης αγιογραφίας του Κώστα Τσιρακίδη με τίτλο "Απεικονίζοντας το άυλο".
Μια ιδιαίτερη, προσωπική τεχνική αγιογραφίας με λαζούρες*, πάνω σε φυσικό ξύλο, που κάνουν τις μορφές να ξεπροβάλουν μέσα από αυτό.
Θα μιλήσει ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης συγγραφέας.

* πάρα πολύ αραιωμένα χρώματα.

Διάρκεια έκθεσης: 09-30 Οκτωβρίου 2014

Ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης γράφει:
Ο Κώστας Τσιρακίδης πιάνει το νήμα απ’ την αρχή. Συνεχίζει την διαδρομή της υστερο-Βυζαντινής ζωγραφικής, όπως αυτή μετεξελίθηκε απ’ την Μακεδονική Σχολή, τον Φώτη Κόντογλου, τον Θεόφιλο και τον Τσαρούχη. Μετέρχεται στοιχεία των κατακτήσεων μιας προαιώνιας πορείας φτάνοντας σε μια νέα, προσωπική απλότητα, αυστηρότητα και ευγενική εσωτερικότητα. Η θεματογραφία του, οι προφανώς θρησκευτικές μορφές, εκπέμπουν μια κοσμικότητα, σαν οι άγιοί του να είναι σχεδόν συνηθισμένοι άνθρωποι-οσιομάρτυρες της καθημερινότητας. Με αδρές, ελάχιστες γραμμές και θεληματικά υποτονική παλέτα, ανα-δημιουργεί μιαν ιερότητα του οικείου, που αναδύεται μέσα από το ξύλο, με την μισο-φωτισμένη μεγαλοπρέπεια της ταπεινότητας.