Ο εκδοτικός οίκος UNIVERSITY STUDIO PRESS και ο IANOS παρουσιάζουν σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18.00μ.μ., το βιβλίο ΕΠΙΣΤΗΜΗ και ΗΘΙΚΗ. Εισαγωγή στην περιπέτεια μιας διαχρονικά αμφίδρομης σχέσης του Ι.Ν. Μαρκόπουλου, Καθηγητή Φιλοσοφίας της Τεχνοεπιστήμης-Π.Τ.Δ.Ε. της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θα μιλήσουν οι Σωκράτης Δεληβογιατζής Καθηγητής Φιλοσοφίας Α.Π.Θ., Ελένη Καλοκαιρινού Αν. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Α.Π.Θ., Βίκη Καραβάκου Αν. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Παν/μιο Μακεδονίας, Γιώργος Τσιάκαλος Ομότ. Καθηγητής Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.

Τι σχέση θα μπορούσε να έχει, λοιπόν, η επιστήμη με την ηθική, όταν σε μια πρώτη, διαισθητική μάλλον προσέγγιση εμφανίζονται τόσο διακριτές η μία από την άλλη; Κατά πόσο μια τέτοια σχέση, αν υπάρχει, αποδεικνύεται ή θεμελιώνεται ιστορικά και επιστημολογικά και κατά πόσο η σχέση αυτή αφορά την επίδραση της επιστήμης στην ηθική ή την επίδραση της ηθικής στην επιστήμη; Πώς μπορεί να επιδράσει η επιστημονική γνώση και μεθοδολογία στην ηθική θεωρία και πράξη, και πώς, συνακόλουθα, επηρεάζει και η επιστήμη την ηθική; Πώς μπορεί η ηθική, από την άλλη μεριά, με τις κανονιστικές της θεωρίες και αρχές να εφαρμοσθεί στην αντιμετώπιση των ποικίλων δυσεπίλυτων, σήμερα, προβλημάτων, που η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει επιφέρει, ή, τέλος, με τι είδους προβλήματα ασχολείται η βιοηθική;