Διαδραστική παρουσίαση παιδικού βιβλίου με τίτλο:
«μια ιστορία… μια παροιμία»