Το metamatic:taf φιλοξενεί με ιδιαίτερη χαρά το project Welcome to Ecumenopolis  σε επιμέλεια των METASITU, που εγκαινιάζεται την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 στις 20.30μ.μ. και θα διαρκέσει έως και τις 14 Μαρτίου 2015.

Όλοι ζούμε στην ίδια πόλη. Ο διαχωρισμός ανάμεσα στο σκυρόδεμα και την αστικοποίηση σημαίνει ότι η ύπαρξή μας πραγματώνεται πλέον σε μια σειρά σύνθετων δικτύων που υπερβαίνουν τη διχοτομία αστικού / υπαίθριου: υπερβαίνουν τα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά σύνορα. Κανένας τόπος στον πλανήτη δεν έχει αποφύγει τις συνέπειες και επιπτώσεις της νεωτερικότητας και της αστικοποίησης.

Το Welcome to Ecumenopolis αποτελεί μια πλατφόρμα για την παρουσίαση της “παγκόσμιας αυθεντικότητας”: νέες ίνες σε έναν διάχυτο αστικό ιστό που συνιστούν ανάλυση ενός παγκόσμιου αστικού τάπητα που ξεπερνά τα νομοθετικά  όρια, τις πλακόστρωτες οδούς και τα σήματα δικτύου.

Η έκθεση συγκεντρώνει σύγχρονους καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, μελετητές και στοχαστές του αστικού χώρου από την Ελλάδα, τη Λετονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ισπανία οι οποίοι θα επιχειρήσουν να πραγματευτούν, να διερευνήσουν ή να συγκρουστούν με την άποψη-θεώρηση του κόσμου ως μίας αέναης αστικής οντότητας.

Μέσα από τα  παράλληλα workshop θα διερευνηθεί η φύση της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ με σκοπό την εμπλοκή του κοινού σε τεχνητές διαδικασίες οι οποίες θέτουν ερωτήματα πάνω στον μεταβαλλόμενο αστικό κόσμο και τα παγκόσμια δίκτυα των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος. Αποτελέσματα των workshop, όπως αντικείμενα, βίντεο, κείμενα, ήχοι θα εκτεθούν μαζί με τα  μόνιμα εκθέματα.

Συμμετέχουν: Olalla Gomez, Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος, Edurne Herrán, Reinis Hofmanis, Ζήσης Κοτιώνης, METASITU, Γεώργιος Μπουλασίδης, Edijs Vucens, Oliwia Weronika Twardowska, Laura Yuile

Επιμέλεια: METASITU (Eduardo Cassina, Liva Dudareva)

Ημερομηνίες διεξαγωγής workshop:
21 Φεβρουαρίου / All The Landscapes You Are (Βικτώρια Δουκοπούλου)
28 Φεβρουαρίου / Profilopolis (Αντιγόνη Κατσαδήμα)
7 Μαρτίου / Resounding Cities (Σοφία Γρηγοριάδου, Γιώργος Σαμαντάς, Μαρία Μεθυμάκη, Ζωή Αρβανίτη, Ντάνα Παπαχρήστου, Μαρίζα Παρασύρη)