Παρουσίαση 21/02/19 (Αθήνα): "Του χειμώνα ψίθυροι" - Συλλογικό


Παρουσίαση 21/02/19 (Αθήνα): "Η εκδίκηση της Ωραίας Κοιμωμένης" - Κλέαρχος Σταματουλάκης


Παρουσίαση 21/02/19 (Θεσσαλονίκη): "Επικίνδυνη έλξη" - Μαρία Τσιρωνά