Παρουσίαση Μυθιστορήματος 25/09/19 (Κύπρος): "Μπλε II – Αλήθεια από ψέματα" - Στάλω Φωτιάδου


Παρουσίαση Μυθιστορήματος 25/09/19 (Νάουσα): "Δωρικού ρυθμού" - Αλέξανδρος Οικονόμου


Παρουσίαση 25/09/19 (Θεσσαλονίκη): "ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Μια εννοιολογική προσέγγιση της ύπαρξης" - Νικόλαος Διβινής