"Ο Ελληνιστικός Κόσμος του Κ. Π. Καβάφη" του Ηλία Κοντοζαμάνη

Το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται στα ιστορικά ποιήματα που μας κληρονόμησε η υψηλή της ποιήσεως τέχνη του Κ.Π. Καβάφη και αφορούν τον Ελληνιστικό Κόσμο, την ταυτότητα του οποίου θεωρούσε ελληνική («Επάνοδος από την Ελλάδα»).
Τα ποιήματα αυτά είναι ενσωματωμένα στους πίνακες ζωγραφικής με τα πορτρέτα βασιλιάδων και βασιλισσών, επιγόνων του Μ. Αλεξάνδρου («Ο βασιλεύς Δημήτριος», «Προς τον Αντίοχον Επιφανή»), ελληνιζόντων βασιλιάδων («Επιτύμβιον Αντιόχου βασιλέως Κομμαγηνής», «Η Ζηνοβία»), βασιλιάδων Εβραίων («Αλέξανδρος Ιανναίος και Αλεξάνδρα», «Αριστόβουλος»), φιλοσόφων «Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον», «Είγε ετελεύτα») και του λαού («Σοφιστής απερχόμενος εκ Συρίας», «Ας φρόντιζαν»).
Συνοδεύονται από ιστορικά στοιχεία και δέκα διηγήσεις, που μετεωρίζονται μεταξύ του μύθου και της ιστορίας, για τη ζωή, τα προτερήματα και τα ελαττώματα των ηρώων του Ελληνιστικού Κόσμου, της αχανούς δηλαδή Ελληνικής αυτοκρατορίας του Μ. Αλεξάνδρου, που έφθανε από το Αιγαίο ίσα με την Ινδία («Αντίοχος Κυζικηνός»), και τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση της («Αγέλαος»).