"Ιστοριογραμμή" της Ιφιγένεια Ηλιοπούλου

Η Ιστοριογραµµή (Storyline), που εφαρµόζεται σε 45 χώρες σε όλο τον κόσµο, είναι ένας καινοτόµος, ολοκληρωµένος και δοµηµένος τρόπος οργάνωσης της γνώσης και ενοποίησης του αναλυτικού προγράµµατος, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών/τριών κάθε ηλικίας. Χρησιµοποιεί τη δύναµη της ιστορίας για να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο αληθινό και ουσιαστικό, µέσα στο οποίο τα παιδιά αποκτούν γνώσεις, εξασκούνται σε δεξιότητες, αναπτύσσουν στάσεις και συµπεριφορές, εκφράζουν συναισθήµατα.
Το βιβλίο παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο της Ιστοριογραµµής και περιγράφει οκτώ θέµατα, όπως αναπτύχθηκαν από τη συγγραφέα σε βιωµατικά σεµινάρια µε εκπαιδευτικούς, αλλά και στην τάξη µε τους/τις µαθητές/τριες.
Ένα έργο που θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιµο σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές παιδαγωγικών τµηµάτων, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, µέλη παιδαγωγικών οµάδων των ΚΠΕ, στελέχη εκπαίδευσης, αλλά και υπεύθυνους καινοτόµων προγραµµάτων.