11/04 & 14/04/2022 - Διαδικτυακές παρουσιάσεις του "Ο άντρας με τις κούκλες"