"Η σύγχρονη Κίνα" της Rana Mitter

Η Κίνα σήµερα βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής, µε ειδήσεις και ιστορίες για τα επίµαχα θέµατα των διεθνών χρηµατοοικονοµικών, τον πληθυσµό και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η παρούσα «πολύ σύντοµη εισαγωγή» αναλύει τα ζητήµατα, τις εξελίξεις και τις αντιθέσεις που διαµόρφωσαν τη σύγχρονη Κίνα, µέσα από ένα εύρος θεµάτων που εκτείνονται από την αντίθεση της αρχαίας κληρονοµιάς της µέχρι την ανάδυση της ταυτότητάς της ως «οικονοµικού θαύµατος».
Σε αυτή την ανανεωµένη έκδοση ο Rana Mitter παρέχει µια σύγχρονη οπτική γύρω από το πολυπληθέστερο έθνος του πλανήτη, λαµβάνοντας υπόψη τη µεταβαλλόµενη εξωτερική πολιτική της Κίνας και τη µοναδική αλληλεπίδρασή της µε το διαδίκτυο. Σκιαγραφώντας µε επιτυχία και πληρότητα την εικόνα της σύγχρονης κινεζικής κοινωνίας, αναδεικνύει την τρέχουσα διεθνή θέση της χώρας και αναλύει εµπεριστατωµένα την αναβάθµιση της διεθνούς σηµασίας της κατά την τελευταία δεκαετία.