Παρουσιάσεις του "Αλμύρα. Η ευτυχία αλλιώς" στην Κύπρο