"Τεταμένη ηρεμία" του Νίκου Βαρδάκα

Δεν ήμασταν παρά μονάχα στιγμές.
Στον χρόνο ανεξίτηλες.
 
"Στην αμφιλύκη της αγρύπνιας" της Ελένης Τζιώγα

Ποιητική συλλογή