01/07 έως 05/07/2023 - Παρουσιάσεις του βιβλίου "Καλντερίμι"