"Παρηγορητικοί λόγοι. Για τη διαχείριση του πένθους και της απώλειας." του Ιωάννη Πλεξίδα

Ο θάνατος αποτελεί κοινό τόπο για όλους τους ανθρώπους. Το άφευκτο του θανάτου σκεπάζει με την αχλή του κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Σε κάποια δεδομένη στιγμή ―χρονικά αβέβαιη και απροσδιόριστη― όλοι θα βρεθούμε αντιμέτωποι τόσο με την απώλεια των αγαπημένων μας προσώπων όσο και με τον δικό μας αφανισμό. Τα κείμενα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση, το κείμενο του Πλούταρχου και οι δύο επιστολές του Μ. Βασιλείου, δεν είναι δυσνόητοι και θεωρητικοί ακαδημαϊκοί λόγοι που ελάχιστα έχουν να προσφέρουν στον άνθρωπο που βίωσε το τραγικό συμβάν του θανάτου. Πρόκειται, αντίθετα, για λόγια βγαλμένα μέσα από την καρδιά των συγγραφέων που έχουν ως σκοποθεσία τους να απαλύνουν τον πόνο των πενθούντων, να τους βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν τον πεπερασμένο χαρακτήρα της ανθρώπινης ζωής, να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη των αγαπημένων τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Τέλος, οι λόγοι αυτοί επιδιώκουν να μας κάνουν να κατανοήσουμε την αξία της ζωής και να γευτούμε τις χαρές που μας προσφέρει για όσο διάστημα βαδίζουμε στο μονοπάτι του αναπόφευκτου αφανισμού.

"Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο" του Ιωάννη Πλεξίδα

Στο σύντομο κείμενο που παρουσιάζεται στον παρόντα τόμο, ο Μ. Βασίλειος επιχειρεί να εξηγήσει πώς μπορεί να συμβιβαστεί η παρουσία του κακού στον κόσμο με την ύπαρξη ενός πανάγαθου και παντοδύναμου Θεού. Στην προσπάθειά του να επιλύσει αυτή την αντινομία, ο ιερός συγγραφέας θα αναπτύξει τα επιχειρήματά του με όρους αμιγώς ανθρωπολογικούς. Ο άνθρωπος, δηλαδή, είναι η εκείνος που εμφανίζει και διαχέει το κακό στην αγαθή δημιουργία και όχι ο Θεός. Ως ελεύθερο δημιούργημα του Θεού και ως τρεπτή ύπαρξη, ύπαρξη, δηλαδή, που μπορεί να στραφεί είτε προς αγαθό είτε προς το κακό, μπορεί να παρέμβει βλαπτικά στην αγαθή δημιουργία του Θεού και να τη διαστρέψει, ακόμη και να την καταστρέψει. Και αυτή ακριβώς η ελευθερία του ανθρώπου, το αυτεξούσιο, θα πει ο ιερός συγγραφέας, είναι που καθιστά τον άνθρωπο πηγή και η ρίζα του κακού του κακού στον κόσμο, αν και ο πυρήνας της ύπαρξής του είναι αγαθός, καθώς δημιουργήθηκε από τον αγαθό Θεό.