"Ανθρώπινες σχέσεις" του Νίκος Καραμπάτσου

Πρόκειται για ένα δοκίμιο Κοινωνιολογίας για την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων, οι οποίες προσεγγίζονται τόσο από την κοινωνική όσο και από την τοξική τους διάσταση – το επώδυνο πρόσωπό τους. Η «αποτύπωση» των διαστάσεων αυτών, όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας επισημαίνει στον πρόλογό του «γίνεται χωρίς ωραιοποίηση, αλλά με ρεαλισμό, φωτίζοντας την πραγματική τους σύσταση, λειτουργία και διαχείριση».