"Νερόμυλοι και υδροκίνητοι μηχανισμοί του τόπου μας" - Συλλογικό έργο

88 εικονογραφημένες σελίδες. Το υλικό που παρουσιάζεται εναργέστατα στην έκδοση υποστηρίζει τη γνώση για την παραγωγή και την οικονομία των τόπων όπου λειτουργούσαν οι υδροκίνητες εγκαταστάσεις, τη διαμόρφωση του τοπίου γύρω από αυτές, τα επαγγέλματα που συνδέονταν με τη δημιουργία και τη λειτουργία τους, την τεχνολογία της κίνησης μέσα αλλά και στο περιβάλλον τους και τους στενούς δεσμούς της κοινωνίας με αυτές. Με την έκδοση αυτή αποκτούμε ένα χρήσιμο εργαλείο σύνδεσης της κλασικής με τη βιομηχανική αρχαιολογία για την τεχνολογία στην Ελλάδα κι ένα πολυεργαλείο προσέγγισης της υδροκίνησης για όσους μελετούν αντίστοιχες εγκαταστάσεις σε όλο τον ελληνικό χώρο. Ταυτόχρονα, είναι ένα βιβλίο εμβάθυνσης στην τεχνολογία και στους μηχανισμούς της υδροκίνησης για το σχολείο, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την αναγνώριση του τοπίου και της ταυτότητας των τόπων, απαραίτητο για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και για όλους τους μελετητές των μνημείων και της τοπικής ιστορίας.